Serwisy Medforum
Reklama

Niedobór masy ciała u dziecka

Niedobór masy ciała u dziecka
Fot. Ojoimages
(4)

Wprowadzenie do porady

Niedobór masy ciała u dziecka definiuje się jako masę ciała nie przekraczająca 3 centyla dla danego wieku. Siatki centylowe to wykresy wyznaczające normy różnych parametrów, stworzone na podstawie przebadania tysięcy zdrowych dzieci. Dają one najlepszą odpowiedź na pytanie czy dziecko ma niedobory masy ciała.

Porada składa się z:

Objawy i przebieg

Masa poniżej 3 centyla oznacza, że dane dziecko ma masę ciała niższą niż 97% dzieci w tym wieku. W niektórych zaleceniach jako niedobór masy ciała traktuje się masę poniżej 10 centyla, to znaczy niższą niż 90% populacji w tym wieku. Normy muszą być regularnie aktualizowane, ponieważ kolejne roczniki dzieci mogą dosyć istotnie różnić się od siebie.

(4)

Materiały zawarte w dziale Specjalista Radzi mają charakter informacyjny i należy je traktować jako dodatkową pomoc przy udzieleniu niezbędnej pomocy choremu oraz jako ewentualny wstęp do leczenia przez specjalistę. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji umieszczonych w dziale Specjalista Radzi.

Bibliografia:

J.Kopczyńska-Sikorska "Normy w pediatrii", Biblioteka pediatry nr 24, PZWL, Warszawa 1996.

Reklama

Komentarze