Serwisy Medforum
Reklama

Morfologia krwi obwodowej – leukocytoza

Morfologia krwi obwodowej – leukocytoza
Fot. ojoimages
(4)

Wprowadzenie do porady

Leukocytozą nazywamy podwyższenie poziomu krwinek białych (leukocyty, white blood cells- WBC) w badaniu morfologii krwi obwodowej.

Porada składa się z:

Objawy i przebieg

Krwinki białe są komórkami odgrywającymi istotną rolę w procesach obronnych ustroju. Prawidłowo ich liczba we krwi obwodowej wynosi od 4.000 do 10.000 w mm3 (w oznaczeniach według układu SI: 4,0 – 10,0 x 109/l). Leukocytozą nazywa się więc zwiększenie liczby krwinek białych powyżej 10,0 x 109/l. Należy pamiętać, że leukocytoza (WBC) jest badaniem bardzo orientacyjnym i ogólnym, które ocenia łączną liczbę krwinek białych. Na tę liczbę składają się różne rodzaje krwinek, głównie granulocyty obojętnochłonne, granulocty zasadochłonne, granulocyty kwasochłonne, limfocyty i monocyty. Powinny one występować we krwi w określonych proporcjach, które ocenia się na podstawie rozmazu krwi obwodowej (najlepiej liczonego ręcznie przez technika analityki – tzw. wzór Schillinga).

Pełna interpretacja podwyższonej leukocytozy jest możliwa tylko po wykonaniu ręcznego rozmazu krwi obwodowej. Podwyższenie leukocytozy jest często zjawiskiem fizjologicznym i naturalnym. Wynik taki nie powinien dziwić gdy krew była pobrana po dużym wysiłku fizycznym, lub po incydencie znacznego podniecenia psychicznego, po spożyciu dużego posiłku (zwłaszcza białkowego), a także przy gorączce (niezależnie od jej przyczyny) i przy przebywaniu w pomieszczeniu o nadmiernie wysokiej temperaturze. Jest to również zjawisko fizjologiczne i oczekiwane przy aktualnie toczącej się lub świeżo przebytej ostrej infekcji. Znanym faktem jest występowanie wyższej leukocytozy u osób z nadwagą i otyłością.

(4)

Materiały zawarte w dziale Specjalista Radzi mają charakter informacyjny i należy je traktować jako dodatkową pomoc przy udzieleniu niezbędnej pomocy choremu oraz jako ewentualny wstęp do leczenia przez specjalistę. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji umieszczonych w dziale Specjalista Radzi.

Bibliografia:

Pawelski S., Maj S.: „Normy i kliniczna interpretacja badań diagnostycznych w medycynie wewnętrznej”, PZWL, Warszawa, 69-70.

Komentarze

Reklama