Zaloguj
Reklama

Czy moje dziecko ma autyzm? Objawy u niemowląt i małych dzieci

Autor/autorzy opracowania:

Bibliografia:

Psychiatria M. Jarema, J. Rabe – Jabłońska, PZWL, Warszawa 2013

Kategorie ICD:


Czy moje dziecko ma autyzm? Objawy u niemowląt i małych dzieci
Fot. ojoimages
(3)
Reklama

Autyzm jest najcięższym z całościowych zaburzeń rozwoju. Objawia się zaburzeniami w trzech podstawowych sferach: komunikowania się, interakcji społecznych, zachowania i zabawy; które utrudniają funkcjonowanie społeczne. Często przebiega z upośledzeniem umysłowym. Objawy autyzmu ujawniają się przed 3 rokiem życia.

Autyzm - Objawy i przebieg

W okresie niemowlęcym i wszesnodziecięcym rodziców powinny zaniepokoić takie objawy jak:

  • objętość lub awersja do kontaktu fizycznego – unikanie przytulania, wyrywanie się podczas przytulania, unikanie kontaktu fizycznego, brak wyciągania rączek do matki, 
  • brak uśmiechu i jakiejkolwiek reakcji na widok matki i innych 
  • unikanie kontaktu wzrokowego z opiekunami (zasłanianie oczu, twarzy), 
  • brak zainteresowania innymi dziećmi,
  • Monotonna dieta i niechęć do próbowania nowych pokarmów,
  • Trudności ze snem – bezsenność, trudności w zasypianiu, 
  • Brak zabaw imitujących inne osoby(np. Zabawa w lekarza itp.), 
  • nieprawidłowy rozwój mowy – część dzieci w ogóle nie zaczyna mówić, mowa jest echolaliczna (niesłużąca komunikowaniu), dziecko tworzy nowe słowa, mowa jest monotonna, nie intonowana; czasem występują stereotypie słowne czyli bezcelowe powtarzanie słów, zdań.

Najważniejsza jest psychoedukacja rodziców i opiekunów i wczesne rozpoznawanie autyzmu i zrozumienie istoty choroby. Leczenie ma charakter wielodyscyplinarny, obejmuje leczenie logopedyczne, interwencje behawioralne itp. Nie ma leczenia przyczynowego.  leczenie powinno być prowadzone przez odpowiednich specjalistów. Niekiedy konieczna jest farmokoterapia.

Reklama
(3)

Materiały zawarte w dziale Specjalista Radzi mają charakter informacyjny i należy je traktować jako dodatkową pomoc przy udzieleniu niezbędnej pomocy choremu oraz jako ewentualny wstęp do leczenia przez specjalistę. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji umieszczonych w dziale Specjalista Radzi.

Komentarze