Zaloguj
Reklama

Rola bakterii otoczkowych w zakażeniach dzieci do 5 roku życia

Rola bakterii otoczkowych w zakażeniach dzieci do 5 roku życia
Fot. medforum
(5)

Obraz kliniczny i możliwości zapobiegania zakażeniom bakteriami otoczkowymi, stanowiącym duże zagrożenie dla dzieci poniżej 5 roku życia

Reklama

3) ZAKAŻENIA NEISSERIA MENINGITIDIS

Neisseria meningitidis (tzw. meningokok) jest obok Haemophilus influenzae i Streptococcus pneumoniae jedną z trzech najczęstszych przyczyn bakteryjnych zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci. Meningokok jest też jedną z najczęstszych przyczyn sepsy (posocznicy). Jest to najcięższa postać zakażenia inwazyjnego, czyli zakażenia, w którym bakteria przekracza bariery śluzówkowe i rozsiewa się po organizmie drogą krwionośną.

Objawy sepsy są zwykle gwałtowne, z szbko postępującymi zaburzeniami świadomości, wybroczynami na skórze oraz niewydolnością oddechowo-krążeniową. Najcięższe postaci sepsy, przebiegające z uszkodzeniem nadnerczy i masywną skazą krwotoczną, cechują się nawet ponad 80% śmiertelnością. Grupą obciążoną szczególnie złym rokowaniem w przypadku inwazyjnej choroby meningokokowej są nastolatki i młodzi dorośli.

Istnieje co najmniej 13 serotypów meningokoka, z których silnie patogennych jest 5. Są one oznaczane literami A, B, C, W, Y-135. Serotyp B jest najczęstszą przyczyną zakażeń meningokokowych u niemowląt i małych dzieci. Typ C częściej powoduje zachorowania u dzieci starszych, młodzieży i dorosłych, w tym zachorowania epidemiczne, czyli cechujące się dużą liczbą chorych w krótkim czasie na określonym, niewielkim terenie. Nie ma odporności krzyżowej, przechorowanie zakażenia jednym z serotypów nie daje odporności na zakażenie innymi serotypami.

Podobnie jak w przypadku pneumokoków i HiB, ostatnie lata przyniosły opracowanie nowoczesnych szczepionek skoniugowanych, budzących nadzieję na skuteczną walkę z tymi ciężkimi zakażeniami. Niestety z uwagi na specyficzną budowę antygenów bakteryjnych Neisseria naukowcy mają duże trudności w opracowaniu skutecznej (odpowiednio immunogennej) szczepionki przeciwko typowi B tej bakterii, który jest najczęstszy u dzieci poniżej 24 miesiąca życia. Istnieją wprawdzie pojedyncze preparaty testowane z dobrym efektem w badaniach klinicznych (np. na dużych grupach w Nowej Zelandii), ale nadal nie są to szczepionki powszechnie dostępne.

Podsumowanie

Bakterie otoczkowe są nadal jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla życia małych dzieci. Zdolność tych bakterii do przekraczania barier śluzówkowych organizmu powoduje powstawanie tzw. zakażeń inwazyjnych, w tym sepsy i zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych. Podstawą zapobiegania inwazyjnym chorobom bakteryjnym u dzieci poniżej 5 roku życia są szczepienia ochronne.

 

Podstawowe piśmiennictwo:

  1. Rudkowski Z. "Choroby zakaźne i pasożytnicze u dzieci", PZWL, Warszawa 2001
  2. American Academy of Pediatrics "Prevention and Control of Meningococcal Disease: Reccomendation for Use of Meningococcal Vaccines in Pediatric Patients" Policy Statement 25.05.2005
  3. Todd JK: Streptococcus pneumoniae (Pneumococcus). In: Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB, eds. Nelson Textbook of Pediatrics. 16th ed. Philadelphia: WB Saunders Co; 2000:799-801.
  4. Pneumococcal conjugate vaccine for childhood immunization - WHO position paper. Weekly Epidemiological Record 2007, 82 (12): 93-104.
  5. Meeting of the immunization Strategic Advisory Group of Experts, November 2007 - conclusions and recommendations. Weekly Epidemiological Record 2008, 83 (1): 1-16
Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze