Zaloguj
Reklama

Nadmierna pobudliwość psychoruchowa u dzieci - przyczyny i objawy

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

 • H. Natowska, Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo, PZWS, Warszawa 1972
  W. Wolf Gedigo, Nadpobudliwe i spokojne dzieci w przedszkolu, tłum. M. Jałowiec, „ Jedność”, Kielce 2002P.
  P. Pawlak Program profilaktyczno – terapeutyczny dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, Oficyna wydawnicza „ Impuls”, Kraków 2009
  A. Kołakowski, T. Wolańczyk, A. Pisula, M. Skotnicka, A. Bryńska, ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
  Nartowska H.: Dzieci nadpobudliwe psychoruchowa, PZWS Warszawa 1980
  Nartowska H.: Wychowanie dziecka nadpobudliwego, Nasza Księgarnia, Warszawa 1986
  Wolańczyk T., Kołakowski A., Skotnicka M.: Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci, Wydawnictwo BiFolium, Lublin 1999

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Nadmierna pobudliwość psychoruchowa u dzieci - przyczyny i objawy
Fot. medforum
(4)

Każdy rodzic, jest świadom tego, iż wychowanie dziecka jest procesem bardzo trudnym, wymagającym cierpliwości, zrozumienia, wysiłku i wiedzy. Na proces ten składa się szereg zróżnicowanych czynników.

Reklama

W przypadku rodziców, którzy wychowują dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, (inaczej ADHD lub wg klasyfikacji chorób ICD-10), sytuacja ta jest szczególnie trudna. Dzieci z ADHD, wykazują określony dla nich zespół cech zachowania (brak lub bardzo mała zdolność do wewnętrznego hamowania oraz kontroli swojego zachowania).
 
Czym jest nadpobudliwość psychoruchowa?
W wielu przypadkach, rodzice nie rozumieją dlaczego dziecko sprawia problemy wychowawcze i skąd biorą się określone zespoły zachowań. W przypadku dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, układ nerwowy nie pracuje prawidłowo (dochodzi do znacznej przewagi procesów pobudzających nad procesami hamującymi), czego konsekwencją jest brak równowagi w stosunku do tych procesów. Za procesy te odpowiedzialne są komórki nerwowe (neurony) oraz połączenia występujące między nimi. fot. pantherstock

Pracujący w ten sposób mózg w znacznym stopniu uniemożliwia kontrolowanie swoich emocji, gestów, ruchów, myśli  czy skupienie uwagi. Co ważne, dzieci z ADHD, mają problem z czytaniem, myśleniem, pisaniem czy kształtowaniem mowy. Są impulsywne, nadpobudliwe, szczególnie ruchliwe i gadatliwe. Zachowanie określane, jako nadpobudliwość psychoruchowa, musi towarzyszyć dziecku ciągle i przez dłuższy czas (przedszkole, szkoła, podwórko, dom, wakacje, ferie).
 

Reklama
(4)
Komentarze