Zaloguj
Reklama

Konflikt serologiczny

Autor/autorzy opracowania:

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Konflikt serologiczny
Fot. Panthermedia
(2)

Konflikt serologiczny jest uzależniony od grupy krwi matki i ojca nienarodzonego dziecka.

Konflikt serologiczny

Zazwyczaj za konflikt serologiczny odpowiada antygen Rh, który jest obecny na krwinkach czerwonych we krwi dziecka. Niezgodność serologiczna oznacza, że matka nie posiada antygenu Rh, a ojciec tak. Dziecko może wtedy odziedziczyć po ojcu ten antygen.

Kobieta będąca pierwszy raz w ciąży musi bardzo uważać - jeśli dziecko które posiada antygen Rh, może on przedostać się do krwi matki i spowodować produkcję przeciwciał przeciwko temu antygenowi, czyli przeciwko dziecku.

Choroba hemolityczna do której dochodzi w wyniku konfliktu serologicznego jest złożonym procesem w efekcie którego dochodzi do rozpadu krwinek czerwonych płodu (hemolizy). Należy pamiętać, że jest to wyłącznie choroba płodu - całkowicie bezobjawowa dla matki.

Przebieg choroby hemolitycznej płodu zależy od ilości przeciwciał wytwarzanych przez matkę oraz od okresu ciąży, w którym zaczyna się proces chorobowy. Wcześniejsze wytwarzanie przeciwciał to gorsze rokowanie - w zaawansowanej ciąży przebieg choroby jest łagodniejszy.

Postacie kliniczne choroby hemolitycznej

Można wyróżnić trzy postacie kliniczne choroby hemolitycznej:

  • uogólniony obrzęk płodu - najcięższa postać choroby hemolitycznej, charakteryzuje się obrzękami tkanki podskórnej i wybroczynami krwotocznymi, często dochodzi do obumarcia wewnątrzmacicznego płodu lub szybkiego zgonu po porodzie,
  • ciężka żółtaczka hemolityczna - noworodek rodzi się z objawami żółtaczki lub pojawia się ona w pierwszej dobie życia. Brak leczenia może spowodować uszkodzenie mózgu.
  • ciężka niedokrwistość noworodków (anemia) - w lżejszych przypadkach charakteryzuje się niedokrwistością, w cięższych dziecko rodzi się z blado-woskowym kolorem skóry, dużym brzuchem, powiększoną wątrobą i śledzioną.

fot. panthermedia

Kobieta przed 12 tygodniem ciąży powinna mieć oznaczony poziom przeciwciał przeciwerytrocytarnych, grupę krwi i czynnik Rh. Zapobieganie konfliktowi serologicznemu polega na zaaplikowaniu preparatu, który zawiera immunoglobulinę anty-D - zapobiega ona powstawaniu przeciwciał skierowanych przeciwko własnemu dziecku. Preparat ten jest całkowicie naturalny, jest wytwarzany z ludzkiej krwi.

(2)
Reklama
Komentarze