Zaloguj
Reklama

Jak wybrać dobry żłobek?

Autor/autorzy opracowania:

Źródło tekstu:

  • M. Rościszewska-Woźniak, “Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3. Żłobek.”, Warszawa 2012,

Jak wybrać dobry żłobek?
Fot. ojoimages
(5)

Gdy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym moment powrotu do pracy zbliża się nieubłaganie, pora pomyśleć o odpowiedniej opiece dla naszej pociechy. Jak pośród bogatej oferty żłobków wybrać ten odpowiedni?

Wykwalifikowana opieka

Podstawową kwestię stanowi personel, który pod naszą nieobecność zapewni dziecku opiekę. Każda grupa powinna podlegać opiece minimum dwóch opiekunów, w tym przynajmniej jeden z nich musi posiadać pełne kwalifikacje. Ilość opiekunów zwiększa się wraz z liczbą dzieci w grupie. Dla grupy wiekowej do 12 miesiąca życia, grupa nie powinna liczyć więcej niż 6 dzieci. Liczba dzieci w grupie zwiększa się wraz z przedziałem wiekowym: dla dzieci w wieku od 12 do 24 miesięcy wynosi 12 osób, a od 24 do 36 miesięcy wzrasta do 15.fot. panthermedia

Odpowiednio w pierwszej grupie powinno znaleźć się minimum dwóch opiekunów, natomiast w dwóch pozostałych grupach minimum trzech. Warto zwrócić uwagę nie tylko na ilość, ale również na jakość opieki. W tym celu moża zgromadzić opinie otoczenia, sprawdzić referencje personelu, a nawet spędzić dzień w wybranym żłobku w roli wolontariusza.

(5)
Reklama
Komentarze